חפש בבלוג זה

יום רביעי, 30 בספטמבר 2009

סיכום זכויות העובד

לאור שאלות רבות שאני נשאל לאחרונה לגבי זכויות העובדים הייתי רוצה להביא כאן תקציר של דיני עבודה (חוקי עבודה), הציטוט נלקח מאתר של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה - אתר התמ"ס:

1. הודעה לעובד: בהתאם לחוק, המעביד חייב למסור לעובד-תוך 30 יום מיום קבלתו לעבודה - הודעה המפרטת את שם המעביד ושם העובד, תאריך תחילת העבודה, תיאור התפקיד, שם ותיאור תפקיד של הממונה הישיר, גובה השכר ומועד תשלומו, תנאים סוציאליים, היקף המשרה.


2. שכר מינימום: מעביד חייב בתשלום שכר שלא יפחת משכר המינימום שנקבע בהתאם לחוק. שכר המינימום הנוכחי הוא 3850.18 ₪ לחודש (20.70 ₪ לשעה).

3. מועד תשלום השכר: המעביד חייב בתשלום השכר ביום האחרון של החודש שבעדו משתלם השכר, ולא יאוחר מה - 9 לחודש העוקב.

אם לא ישולם השכר עד ל-9 לחודש העוקב יחויב המעביד בתשלומו בצירוף פיצויי הלנת שכר בשיעור של % 5 בעד השבוע הראשון להלנה (החל מה-1 לחודש העוקב) ו-% 10 בעד כל שבוע שלאחר מכן.

4. דמי נסיעות: כל מעביד חייב בהשתתפות בדמי הנסיעה הממשיים שמוציא העובד בדרכו לעבודה וחזרה ממנה בתחבורה הציבורית - עד לתקרה שנקבעה מפעם לפעם.

התקרה הנוכחית היא 21.14 ₪ ליום. הבסיס לחישוב דמי הנסיעה הוא עלות הנסיעה בכרטיסיית הנחה למספר נסיעות או כרטיס חודשי - חופשי.

5. גמול שעות נוספות: אם יועבד העובד בשעות שמעבר ליום עבודה רגיל במשרה מלאה, על המעביד לשלם לעובד לא פחות מ- %125 משכרו הרגיל של העובד עבור השעתיים הנוספות הראשונות ולא פחות מ-150% עבור השעה הנוספת השלישית ואילך.

אי תשלום גמול שעות נוספות מהווה הלנת שכר.

6. דמי חגים:

א. עובד בשכר חודשי זכאי לתשלום עבור ימי חג.

ב. עובד בשכר יומי (או קבלני או לפי שעה) שעבד 3 חודשים במקום עבודתו זכאי לתשלום עבור 9 ימי חג והם: שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, שני ימי סוכות (ראשון ואחרון), שני ימי פסח (ראשון ואחרון) חג השבועות ויום העצמאות.

העובד זכאי לתשלום עבור ימי החג אם לא נעדר מעבודתו יום לפני החג ויום אחרי החג אלא בהסכמת המעביד.

עובד שאינו יהודי יכול לקבל תשלום ימי חג על פי דתו.

7. חופשה שנתית: כל עובד זכאי לחופשה שנתית. אורך החופשה נקבע בהתאם לוותק של העובד במקום עבודתו.

בעד כל אחת מ-4 שנים הראשונות לעבודתו זכאי העובד לחופשה בת 14 ימים קלנדריים (שבועיים) שהם 12 ימי עבודה אם המדובר בשבוע עבודה בן 6 ימים, או 10 ימי עבודה אם עובדים 5 ימים בשבוע.

בעד השנה החמישית העובד זכאי ל-16 ימי חופשה קלנדריים; 18 בעד השנה השישית, 21 יום בעד השנה השביעית, ויום נוסף בעד כל שנה עד למקסימום של 28 ימים קלנדריים (ארבעה שבועות).

יש לציין שעובד שעבד 75 ימים ופחות, זכאי ל"תמורת חופשה": %4 מכלל הסכומים שהשתכר.
הערה חשובה בעניין זה היא שסעיף 7 לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, קובע כי: "אין החופשה ניתנת לצבירה; ואולם רשאי העובד, בהסכמת המעביד, לקחת רק שבעה ימי חופשה לפחות ולצרף את היתרה לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות".

8. דמי הבראה: עובד זכאי לדמי הבראה אם עבד באותו מקום עבודה שנה אחת לפחות.

גובה דמי הבראה ליום הוא 331 ₪ (החל ב 01.07.08). (לצו ההרחבה )

מספר ימי ההבראה המגיעים לעובד בהתאם לוותקו בעבודה הם 5 ימים בעד השנה הראשונה; 6 ימים בעד השנה השנייה והשנה השלישית (בעד כל אחת מהן); 7 ימים בעד השנה הרביעית עד העשירית. (הרשימה נמשכת).

9. דמי מחלה: עובד זכאי ל-18 ימי מחלה בשנה, עם זכות לצבירה עד למקסימום של 90 יום.

בעד היום הראשון למחלה העובד אינו זכאי לתשלום, בעד היום השני והשלישי העובד זכאי ל-% 37.5 משכרו היומי, בעד היום הרביעי למחלה ואילך העובד זכאי ל-% 75 משכרו היומי.

10. הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות: מעביד המפטר עובד או עובד המתפטר חייבים במתן הודעה מוקדמת בכתב.

אורך ההודעה המוקדמת נקבע בהתאם לוותק של העובד בעבודה.

א. עובד במשכורת חודשית שפוטר לאחר שעבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה שנה ויותר זכאי להודעה מוקדמת של חודש ימים. במהלך השנה הראשונה אורך ההודעה יהיה יום בעד כל אחד מששת החודשים הראשונים לעבודה ו-2 ימים לכל חודש עבודה החל מהחודש השביעי.

ב. עובד בשכר יומי (או לפי שעה או קבלני) שפוטר לאחר שעבד שנה זכאי להודעה מוקדמת של שבועיים; לאחר שעבד שנתיים אורך ההודעה יהיה שלושה שבועות ולאחר שעבד שלוש שנים חודש ימים.

במהלך השנה הראשונה ההודעה המוקדמת תהיה של יום לכל חודש עבודה בפועל.

במהלך השנה השנייה והשלישית יוסף יום בעד כל חודשיים עבודה בפועל.

11. פיצויי פיטורים: עובד שפוטר לאחר שעבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה שנה ויותר זכאי לפיצויי פיטורים. שעור הפיצויים המגיע הוא משכורת חודשית אחרונה עבור כל שנת עבודה בפועל וחלק יחסי מזה עבור חלק משנה. פיצויי הפיטורים מחושבים על בסיס השכר ברוטו ללא החזרי הוצאות.

עובד שפוטר לאחר שעבד 11 חודשים יהיה זכאי לפיצויי פיטורים אלא אם המעביד יוכיח שלא פיטר את העובד מן הרצון להימנע מתשלום פיצויי פיטורים.
כל תגובה והערה תתקבל בברכה

ביטול עמלות הבנקים

היום הגיע לידי המכתב הבא ואני מעביר אותו כלשונו הלאה, לדעתי מדובר במאבק חשוב שכולנו רוצים שיצליח:
אתמול נאמר בחדשות שהמלחמה הזו של 'המועצה הישראלית לצרכנות', שתצליח לבטל את העמלות הדרקוניות של הבנקים במידה וישיגו מיליון חתימות. כרגע הם עומדים על 550000 אלף בלבד וזה ממש חשוב שתחתמו ותעבירו גם לחבריכם, אחרת אין מצב שיגיעו למיליוני חתימות לפני הבג"צ שהם מגישים בעניין.
מספיק לזכור שכל פעולה שאנחנו עושים עולה לנו ככה סתם בין 5 ל 7 שקלים כשבעבר עלו עשרות אגורות בודדות.
קל מאוד לחתום על העצומה הזו – שם פרטי ושם משפחה וזהו.
תחתמו. תשפיעו.
וזה ישתנה!!!!

אנא, היכנסו ללינק, חתמו והעבירו גם למכריכם.
עצומה נגד עמלות הבנקים                                             
תודה ליאנה על המכתב

יום רביעי, 23 בספטמבר 2009

כושר ואושר

כידוע לכם אני מאוד אוהב את עולם הפירסום וכבר הבאתי פה מספר פעמים בעבר כמה פירסומות מוצלחות במיוחד כך גם הפעם יש לי שתי פירסומות שהם גם מצחיקות וגם נחקקות בזיכרון (שני יעדים מרכזים שפרסומת צריכה להשיג).
נתחיל בפרסומת ראשונה של מועדון כושר, הם מצאו דרך מאוד מקורית להעביר את המסר שכדאי להתחיל להתאמן:


נמשיך עם פרסומת להודעות וידיאו - לפעמים  זה נחמד כשאשתך מתקשרת...

יום שני, 21 בספטמבר 2009

רוסיה חדשה - מארוסיה

במרץ השנה הציגו הרוסים את המכונית הספורט החדשה (והראשונה) שלהם ביצור המוני. השם שנבחר לה הוא מארוסיה (Marussia). כן כן שם רוסי כפרי קצת ניתן למכונית ספורט יוקרתית זו, אבל אין ספק שהמכונית נראת מרשים, והתאוצה של 5 שניות ל-100 קמ"ש מוסיפה ליופי החיצוני עוד יותר.

העיצוב הפנימי של המכונית ממשיך להפתיע עם מערכת מולטימדיה משוכללת הכוללת שלושה מסכי LCD מערכת רמקולים וידיאו באיכות HD ומערכות ניווט ותצוגה אחורנית משוכללת


מקור הידיעה וסרטון וידיאו נמצא כאן

למי שכבר רוצה להזמין ניתן לעשות זאת מפה אל תשכחו לבחור צבע .....

יום שבת, 19 בספטמבר 2009

שנה טובה


לכל חבריי ולכל קוראי הבלוג היקרים - שנה טובה!!!!

שתיהיה זו שנה של:

עושר ואושר
בריאות ושמחה
שכל משלותכם התגשמו השנה


חוויות חדשות
ריגושים נפלאים
שיהיו עד אין קץ (כבר) בימים הקרובים


הצלחה בהכל
בכל מה שתרצו
ושדברים מדהמים לכם עוד יקרו


בקיצור תנו בראש
ולא בזנב
הרי מסביב העולם מטורף


שמחה, ריגושים
הצלחה, אהבה
שבשפע הכל יהיה השנה


ובמרץ, בכיף
וכמובן בלי הפסקה
תחזרו (שוב ושוב) לקרוא בבלוג הנפלא
(כמובן, למי שפיספס, הכוונה לבלוג הנפלא שבו אתם קוראים עכשיו..... :) )


שנה טובה!!!!!!!!!!!

יום חמישי, 17 בספטמבר 2009

אבא מפחיד

זה סרטון מצחיק על אבא שמנסה להפחיד את התינוק שלו עם מסכה אבל בפועל הילד מפחד ממשהו אחר.....

יום רביעי, 16 בספטמבר 2009

חשוב ללמוד אנגלית

אני כל הזמן נדהם מחדש מענף הפירסום, נדרשת יצירתיות לא מעטה והרבה מאוד תחקום על מנת להעביר רעיון מסויים בצורה ברורה, מעניין ובלתי נשכחת וכל זה תוך זמן קצר.

יום שלישי, 15 בספטמבר 2009

מכונית גמישה

BMW מציע קונספט חדש של מכונית - מכונית גמישה, העשויה מחומר מיוחד המאפשר גמישות מרבית הן מבחינת העיצוב והן מבחינת הנוחות. המכונית כרגע בסטאטוס של אב-טיפוס, והמהנדסים של BMW אפילו נתנו לה שם -ג'ינה (Gina)


תודה לאלכס על הידיעה

יום ראשון, 13 בספטמבר 2009

יום חג לתוכניתן - The programmer Day

היום היום ה-256 של השנה (ה-13 לספטמבר 2009) זה הוא יום התוכניתן (יום המתכנת) הבינלאומי הנקרא באנגלית Programmer Day.
היוזמה הזו רצה כבר מספר שנים ולאט לאט מתחילה לתפוס תאוצה. את הדחיפה החזקה ביותר קיבל החג הבינלאומי עם ההכרזה הרשמית השנה של נשיא רוסיה, כיום זה יהיה יום חג, יום חג לתוכניתנים.

אז יום התוכניתן שמח לכולם!

תודה ליורי על הידיעה

לקראת החגים

כולנו אוהבים מתנות לחגים, דברים שניתן לקבל בחינם. לכן חיפשתי ברחבי האינטרנט מי יכול לתת לכם, קוראים יקרים שלי, מתנות לחג. במהלך החיפוש ניסיתי להתרכז באותם דברים שאנשים באמת רוצים לקבל לקראת החג, וזאת הדרך בה חשבתי:
מה בחורה הכי רוצה לקראת החג? טבעת יהלום! כך מצאתי את ההגרלה של טבעת בשווי 25,000 ש"ח.
טוב, נגיד והבחורה קיבלה את המתנה, מה עכשיו? צריך לחגוג! ובשביל חגיגה מושלמת צריך סרט טוב (אולי אפילו הזדמנות לפגוש את טרנטינו), אוכל גורמה (שצריך להכין לבד בשביל התחרות) וארגז יין איכותי .
אך כולנו יודעים שחגיגות זה דבר מעייף לכן הגברים שביניינו חייבים להתפנק באיזה חופשה וכניסה למשחק כדורגל באירופה

יום חמישי, 10 בספטמבר 2009

המכונית הכי קטנה בעולם

באנגליה בין השנים 1962-1965 ייצרו את המכונית הכי קטנה בעולם. תכירו זו היא Peel P50, זו היא מכונית חשמלית שמשקלה 59 קילוגרם בלבד, אורכה 134 ס"מ ורוחבה 99 ס"מ. המכונית מגיעה למהירות מקסימלית של 61 ק"מש.

יום שלישי, 8 בספטמבר 2009

יום הג'ינג'י הלאומי

בעיר ברדה בנורווגיה חגגו היום (ה-07.09.2009) את יום הג'ינגי (Red hair day) הרביעי במספר. באזור החגיגות התאספו יותר מאלף נשים, גברים וילדים שלכולם דבר אחד במשותף הם כולם ג'ינג'יים.
מדהים לראות כל כך הרבה ג'ינג'יים במקום אחד:

יום ראשון, 6 בספטמבר 2009

טלויזיה חינם בישראל


חדשות טובות ומעניינות לכל מי שאין לו YES או HOT בבית או שסתם נמאס לו (או לה) לשלם משלל כספו לחברות אלו - ניתן להתחיל לצפות בערוצים המרכזים בחינם (נו... כמעט בחינם...)

החל מתחילת חודש אוגוסט החלו בישראל שידורי חינם של 5 ערוצים מרכזיים (ערוץ 1, ערוץ 2, ערוץ 10, ערוץ 33 וערוץ 99). על-מנת לקלוט את השידורים יש צורך בממיר מיוחד שניתן לרכוש ברשתות השיווק כגון מחסני חשמל, אופיס דיפו וכו'.
מחיר הממיר מתחיל מ-399 ש"ח לממיר רגיל וממשיך הלאה לממירים התומכים באפשרות HD.
יש לציין שמיותר לרכוש בשלב זה ממירים התומכים באפשרות ה-HD מכיוון שאין שידורים באיכות זו כרגע (בהמשך אולי רשות השידור תשדרג גם לרמה של HD). מידע נוסף באתר באתר השידורים הדיגיטליים

הממיר הפופולארי ביותר בשוק הוא של חברת KONKA המיובא לישראל ע"י חברת טלראן. מפרט טכני ניתן למצא כאן

היום כבר החליטה חברת דואר ישראל להצטרף לחגיגה והתחילה גם היא לשווק את הממירים לקליטת השידורים החינמיים. פרטים על כך נתן למצא באתר דואר ישראל
מתחילת השידור יש דיווחים ראשונים על תקלות בכיסוי באזורי מרכז הארץ ובקומות הנמוכות באזורי בניה צפופים לכתבה מלאה...

יום חמישי, 3 בספטמבר 2009

החיים בהוליווד

חייו של שחקן מתחיל בהוליווד קשים. הסדר יום בדרך כלל מתחיל מנסיעה באוטובוס צפוף לאודישין נוסף, המתנה בתור ונידנוד קל בראש לשלילה בסוף התהליך. כולם מכירים את זה... אלה החיים. מה שמפתיעה הוא שגם קוף ממוצע בהוליווד שרוצה להצליח צריך לעבור את אותו התהליך:

יום רביעי, 2 בספטמבר 2009

המרדף ...

לא פעם יצא לכל אחד מאיתנו לראות מרדף מותח בסרט עקשן. מרדף כזה שמבויים בצורה מוצלחת יכול לרתק את הצופה למסך ולגרום לו (או לה) להתרגש ביחד עם הדמויות בסרט. הדבר עוד יותר מדהים אם מדובר בסרט טבע אמיתי ולא מבויים


עקבו אחרינו בטוויטר